Polyfunkčný objekt OCTOBUS HABITAT, Bratislava

Prostredie bývalej sodovkárne nemohlo novému objektu poskytnúť postačujúci pocit autenticity ani odpovedajúci genius loci. Forma rozhýbanej hmoty chrániacej vnútornú záhradu vytvorila základ identity tohto objektu. Tento 10-podlažný polouzavretý blok predstavuje nekompromisný predel medzi vnútorným mestom a predmestskou uvolnenou krajinou. Stavba svojou mierkou a výrazom geneticky vychádza z okolitej panelákovej zástavby, i keď poznačená určitou nadsázkou sa od nich jednoznačne vymedzuje. Objekt je nabitý vnútornou energiou a ambícia rozpohybovať krídla objektu zostáva v prekvapivom rozpore s masivnosťou hmoty.Octopus je živý organizmus, plný vitality, pokrytý kožou okien. Octopus vracia ulici charakter kolektívneho divadla.
Polyfunkčný objekt je predovšetkým rezidenčný, poskytuje 160 bytov rôznej velikosti od jednoúrovňového cez mezonety, atriové byty až po vežové byty prístupné priamo z výťahov rozložených na 2.-11. NP. Spôsob obsluhy a prístupu do bytov cez recepcie, výťahy a koridory, v súlade s požiarnymi predpismi a požiadavkami na oslnenie, výrazně prispel k tvarovaniu celeho bloku. Každý byt má zasklenú lodžiu a bezbariérový prístup. Farebné akordy fasádovej kapotáže predstavujú nový dekor, nahradzujúci chýbajúcu tektoniku a spolu s dezénom okien prináša nový pohľad na objem architektúry.