Obytný komplex Šaľa – Veča

Projekt obytnej zóny na rozlohe 6,5 ha rieši komplexne a účelne symbiózu 3 bytových domov s rodinnými domami spojených nadpriemerným riešením infraštruktúry.

Infraštruktúra pozostáva s rozvodov dažďovej a splaškovej kanalizácie, vodovodu, plynovodu, VN a NN rozvodov, novovybudovanej trafostanice, verejného osvetlenia, rozvodov telekomunikačných  a káblovej televízie ako aj spojenie objektov výstavby komunikáciami s pozdĺžnym či priečnym parkovaním a chodníkmi zo zámkovej dlažby.

Objekty 3 bytových domov – sú päťpodlažné budovy s pôdorysným rozmerom 23,55 m x 23,55 m a sv. výškou podlaží 2,65m. V každom sa nachádza 12 garsónok (31 m2 – 35m2), 5 dvojizbových (55 m2) a 15 trojizbových bytových jednotiek (68 m2 až 78 m2). Spolu 96 bytov s kompletným, miestami nadštandardným zariadením potrebných k okamžitému obývaniu nájomných bytov. Nadštandardným riešením sú trojizbové mezonetové byty s dvojúrovňovými sociálnymi zariadeniami, vkusným dreveným schodiskom spájajúcim obidve podlažia, ako aj malým oddychovým priestorom na poschodí. Okrem garsónok s plochou a prízemných bytov, všetky bytové jednotky oživujú balkóny, ktoré dotvárajú moderný štýl bytových domov. Štandardom sú laminátové parkety s triedou pevnosti 31, kuchynské spotrebiče Zanussi (el. sporák, digestor), plastové výplne otvorov z nemeckého profilu Aluplast s koeficientom prestupu tepla k = 1,1 či vodovodnými armatúrami od firmy Gama Myjava. Spoločné priestory na jednotlivých podlažiach a schodisko sú oddelené od exteriéru presklenými stenami zabezpečujúcimi dostatok presvetlenia a tiež prístup na strechu. Na prízemí bytových domov sa nachádzajú spoločné bezbariérové vstupné priestory s poštovými schránkami a spoločnou kočikárňou a  8 bytových jednotiek bezbariérového typu. Vykurovanie bytových domov a teplá úžitková voda je zabezpečená  výmenníkovou stanicou umiestnenou na prízemí stredného bytového domu a pripojenou na existujúci horúcovod z blízkej kotolne.

Rozhodujúcim zámerom kooperácie investora a zhotoviteľa pred začatím výstavby nájomných bytových domov bola pomoc mladým rodinám, ktoré nedisponujú dostatkom financií na kúpu bytu a poskytnúť im kvalitnú náhradu v podobe nájomných bytov.

Do obytného komplexu moderného štýlu zapadajú aj zatiaľ zrealizované radové rodinné domy v počte 22 ks z navrhovaných 79 ks. Radové domy je možné zrealizovať v dvoch variantách ako štvorizbové s prechodnou dvojgarážou, resp. Päťizbové s jednomiestnou garážou. Pozemky pod radovými domami sú o veľkosti 3 až 5-árov.

Súčasťou tohto projektu je obytná časť 17 ks samostatne stojacich rodinných domov, ktorých výstavbu si zabezpečujú majitelia.