Čerpacia stanica PHM GAS Galanta – Matúškovo

 

Čerpacia stanica pohonných hmôt GAS, Galanta – Matúškovo, Slovensko

Realizácia 2011

Autor Atelier SAD Praha

Sieť čerpacích staníc GAS prichádza na Slovensko s netradičnou a originálnou architektúrou čerpacích staníc. Prvou je čerpacia stanica v Matúškove, ktorú sme zrealizovali v roku 2011. Architektonické stvárnenie čerpacej stanice zveril investor do rúk architektonickému ateliéru: Atelier SAD z Prahy. Cieľom architektov bolo navrhnúť sieť originálnych čerpacích staníc, ktoré by sa už na prvý pohľad výrazne odlišovali od bežne zaužívaného vizuálu týchto stavieb. Koncept a celkový vizuál čerpacej stanice ako aj celej budúcej siete architekti navrhli tak, aby bol použiteľný pre celú sieť staníc GAS od jednostojanovej až po veľkú diaľničnú čerpaciu stanicu a bol na prvý pohľad čitateľný. Pilotná čerpacia stanica v Matúškove je dvojstojanová s malým predajným kioskom s dreveným obkladom. Prestrešenie priestoru tankovania je zabezpečené pre tento typ stavby netradične monolitickou železobetónovou konštrukciou, ktorá napriek použitému materiálu a veľkosti plochy pôsobí veľmi subtílne.
Celá konštrukcia strechy je osadená na troch zvislých stĺpoch,ktoré plynule prechádzajú do rotačných stĺpov lievikového tvaru,ktoré sú navzájom pospájané vodorovnými stropnými doskami.Tento systém umožňuje vysokú variabilitu sústavy lievikovitých stĺpov a ich vzájomného prepojenia stropnými doskami a zároveň dávajú čerpacej stanici jedinečný štýl.Tento konštrukčný model je výhodný hlavne pre svoju materiálovú a konštrukčnú jednoduchosť,nakoľko je možné na všetky stĺpy použiť jedno debnenie a to aj napriek tomu,že jeden zo stĺpov má menší priemer hlavice.Celá konštrukcia prestrešenia je z pohľadového betónu,ktorý v kontraste s dreveným obkladom a interiérom predajného kiosku dáva príjemný a prirodzený vzhľad celému areálu stanice.Stredom každého stĺpa je vedená inštalačná šachta v ktorej sú umiestnené rozvody elektriny,odvetrania ako aj dažďovej kanalizácie,ktorá z vyspádovanej strechy odvádza dažďovú vodu.
Strešná rovina je vyspádovaná do dažďových vpustí v miestach osadenia stĺpov.Kruhový motív hlavíc stĺpov je zopakovaný v tvare hlavného pásového osvetlenia a v pojazdnej betónovej ploche,ktorá je okolo každého stojana vyspádovaná pre odvod znečistenej vody z vozovky.Ostatné prístupové vozovky a spevnené plochy sú pokryté asfaltom.Predajný kiosk je jednopodlažný,konštrukčne sa jedná o murovanú konštrukciu s odvetranou fasádou z dreveného obkladu a zateplenej drevennej strešnej konštrukcie.Kiosk tvoria priestory pre samoobslužný predaj s dvomi pokladňami.Funkčné celky sú navrhnuté s potrebným priestorovým a technickým zázemím.(t.j.sklady,sociálne a hygienické priestory pre obsluhu a návštevníkov,šatňu pre zamestnancov,kanceláriu a i.).Hygienické zariadenia pre návštevníkov sú prístupné priamo z predajne.Celá predajňa je prispôsobená pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

www.gas.sk

Odkaz na článok na Archdaily.

Odkaz na článok v časopise MARK. 

Odkaz na článok na Petrol.cz, autor: Jaroslav Wertig. 

Odkaz na článok na Archiwebe. 

Odkaz na článok na webe EARCH.

Odkaz na článok na webe Archicakes. 

Odkaz na článok na webe thisispaper.