Stavebniny HALA STAVMAT IN Bratislava

 

Obchodná hala STAVMAT IN, ako objekt určený k dočasnému uskladneniu a predaju stavebného materiálu, nachádzajúci sa na križovatke ulíc Vajnorská a Bojnická v Bratislave, je oceľová montovaná hala. Objekt je delený na jednopodlažnú časť skladového priestoru a dvojpodlažnú časť predajnej a administratívnej časti. Nosnú konštrukciu objektu tvorí oceľový skelet uložený na základových pätkách a základových pásoch. V prípade nosnej konštrukcie strešného plášťa a samotného opláštenia haly ide o trapézový plech striebornej farby. Hlavný vstup z pohľadového betónu je zvýraznený sýtočervenou farbou, charakterizujúcou dcérsku spoločnosť STAVMAT IN.