Obchodné centrum KAUFLAND Šaľa

 

Obchodné centrum Kaufland, nachádzajúce sa v širšom centre mesta, je jednopodlažná montovaná väzníková hala odzrkadľujúca samotnú funkciu objektu, ktorou je veľkoplošná predajňa. Nosnú konštrukciu objektu tvorí železobetónový skelet ukotvený na vŕtaných pilótach. V prípade nosnej konštrukcie strešného plášťa ide o trapézový plech. Povrchová úprava kombinuje betónové panely so štrkovým posypom svetlohnedej farby a pohľadovým betónom so slonovinovým náterom.