Lekárne Domov zdravia Trenčín, Sereď, Malacky, Bratislava, Košice, Komárno, Liptovský Mikuláš, Kežmarok, Ľubica, Nové Zámky, Zvolen