Čerpacie stanicie PH Slovnaft Šurany, Beladice, Šaľa-Veča